Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік